Marketing partyzancki

Marketing partyzancki (ang. guerrilla marketing) - użycie niekonwencjonalnych metod promocji,w celu wzmocnienia marki i przekazu