2014-07-29

Rexona

W maju ruszyła miesięczna kampania Rexony przygotowana na zlecenie Media Direction. W kampanii wykorzystanych zostało 1500 rączek Handy w 8 głównych miastach w Polsce. Dla każdego miasta został przygotowany osobny layout, aby przekaż był bardziej zindywidualizowany. Kampania w komunikacji miejskiej była częścią szerszej kampanii OOH.